صاف – لطیف وزیر امور خارجه پیونگ یانگ رکس تیلرسون

صاف – لطیف: وزیر امور خارجه پیونگ یانگ رکس تیلرسون کره شمالی آمریکا واشنگتن امنیت رکس تیلرسون

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی افزایش 4درجه‌ای دما و 2برابری سطح دریاها تا 2100

دانشمندان از دهه ۱۹۸۰ جهت نخستین بار راجع به خطرهای عوض کردن اقلیم هشدار دادند؛ لیکن زمین پیش از آن چیزی حدود ۰٫۴ درجه سانتی گراد گرم شده است بود.

افزایش 4درجه‌ای دما و 2برابری سطح دریاها تا 2100

افزایش 4درجه ای دما و 2برابری سطح دریاها تا 2100

عبارات مهم : افزایش

دانشمندان از دهه ۱۹۸۰ جهت نخستین بار راجع به خطرهای عوض کردن اقلیم هشدار دادند؛ لیکن زمین پیش از آن چیزی حدود ۰٫۴ درجه سانتی گراد گرم شده است بود.

افزایش 4درجه‌ای دما و 2برابری سطح دریاها تا 2100

از آن بعد روند گرمایش، شتاب گرفت و زمین سال به سال افت و خیزهای بسیاری را تجربه کرد ولی روند کلی عوض کردن اقلیم کلا به سمت زیاد کردن درجه حرارت هست؛ به طوری که دنیا در هفته گذشته شاهد گرم ترین دمای ثبت شده است در نقاط متفاوت زمین بوده است.

با گرم تر شدن هوا، باید انتظار داشت که دیر یا سریع بخش اعظم یخچال های کره زمین، آب و در نهایت آب هایشان روانه اقیانوس ها شود. با زیاد کردن درجه حرارت، صفحات یخی هم به شکل جبران ناپذیری شروع به ذوب شدن خواهند کرد. از طرف دیگر آب هنگامی که گرم می شود، حجم بیشتری را اشغال می کند. با وجود این اثر کامل گرمایش در درازمدت مشخص خواهد شد؛ یعنی قرن ها یا شاید حتی بیش از آن مورد نیاز است که همه اثر خودشان را نشان دهند. تنها در همین بدانید که اگر زمین تنها ۲درجه سانتی گراد گرم تر شود، بسیاری از نواحی ساحلی پست و جزایر به زیر آب خواهند رفت و احتمالا جهت هر لحظه از صفحه گیتی محو خواهند شد.

دانشمندان از دهه ۱۹۸۰ جهت نخستین بار راجع به خطرهای عوض کردن اقلیم هشدار دادند؛ لیکن زمین پیش از آن چیزی حدود ۰٫۴ درجه سانتی گراد گرم شده است بود.

افزایش چهار درجه ای دما تا سال ۲۱۰۰

سالانه مقادیر قابل توجهی سوخت فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز در دنیا مصرف می شود که انتشار گازهای خطرناکی مانند دی اکسید کربن و متان را در اتمسفر در پی دارد. این شرایط موجب به دام افتادن گرما در اتمسفر و ایجاد اثر گلخانه ای شده است است و در نهایت به زیاد کردن گرمایش جهانی منجر می شود. اگر روند گرمایش زمین به همین شکل ادامه داشته باشد و گازهای گلخانه ای کنترل نشوند تا سال ۲۱۰۰ میانگین دمای کره زمین چهار درجه زیاد خواهد شد و در نتیجه بیش از نیمی از گیاه های و یک سوم گونه های جانوری زنده زمین نابود و منقرض خواهند شد.

افزون بر این ها مصرف بی رویه گوشت حیوانات به وسیله انسان به خاص در کشورهای توسعه یافته و روند کند تجدید آن ها باعث نابودی بسیاری از گونه های جانوری شده است هست. هر روز ۵۰۰۰ انسان به خاطر آب آشامیدنی آلوده می میرند و یک میلیارد انسان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.

افزایش 2برابری سطح دریاها تا سال 2100

افزایش 4درجه‌ای دما و 2برابری سطح دریاها تا 2100

یک مطالعه تازه ناسا نشان داده است که در سال های اخیر، زیاد کردن کلی سطح دریاهای روی کره زمین به جای زیاد کردن با یک روند ثابت، با سرعت بیشتری در جریان بوده هست؛ مطالعه آژانس فضایی آمریکا براساس داده های جمع آوری شده است طی 25 سال انجام شده است است.

ناسا اعلام کرد: زیاد کردن ذوب یخ در قطب جنوب و گرینلند عامل مهم این شتاب هست. این سرعت چشمگیرمی تواند زیاد کردن آینده نگری شده است سطح دریاهای کره زمین را تا سال 2100 دو برابر کند. اگر میزان زیاد کردن سطح دریا با این سرعت در جریان باشد، در این صورت سطح دریا تا سال 2100 تقریبا 66 سانتی مترافزایش پیدا خواهد کرد. این پدیده ممکن است جهت شهرهای اطراف خطوط ساحلی مسئله ساز باشد.

دانشمندان از دهه ۱۹۸۰ جهت نخستین بار راجع به خطرهای عوض کردن اقلیم هشدار دادند؛ لیکن زمین پیش از آن چیزی حدود ۰٫۴ درجه سانتی گراد گرم شده است بود.

به گفته ناسا، تغییرات آب وهوا به تغییرات متعددی از قبیل تغییرات گیاه های و گل ها در وقت شکوفایی آن ها اشاره دارد که باعث سرعت بخشی به ذوب یخ های قطب شمال و جنوب و گرینلند و کم کردن یخچال های کوهستانی و زیاد کردن سطح دریا می گردد. این تغییرات به علت گرمایش هوا است که عمدتا به علت سوزاندن سوخت های فسیلی به وسیله انسان است و گازهای گلخانه ای را به هوا انتقال یافته می کند.

۳۰ درصد جزایر مرجانی از بین رفته است

توازن اقیانوس ها به جزیره های مرجانی بستگی دارد و فقط یک درصد اقیانوس ها را تشکیل می دهند. تاکنون ۳۰ درصد این جزایر که جزو مهم زنجیره محیط زیست هستند و بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات آرام در دمای آب دارند، نابود شده است است.

افزایش 4درجه‌ای دما و 2برابری سطح دریاها تا 2100

همچنین از هر چهار پستاندار یکی، از هرهشت پرنده یکی و از هر سه دوزیست، یکی با خطر انقراض مواجه هستند. این موارد و هزاران مورد از این دست ضرورت اقدام فوری همه انسان ها را جهت توقف این روند مخرب نشان می دهد. به علت وجود مسایل و پرسشها گوناگون و متنوع زیست محیطی در سراسر دنیا مردم اغلب راجع به جدی بودن پرسشها زیست محیطی و راهکار برطرف آن ها توافق نظر ندارند.

خسارت ۱۴ هزار میلیاردی گرمایش جهانی به دولت ها

دانشمندان در تحقیقی تازه خسارات مالی اوج آمدن آب دریا (در نتیجه زیاد کردن دمای دنیا تا آخر قرن) را سنجیده اند. این تحقیق نشان داد چنین وضعیتی تا ۲۱۰۰ میلادی هر سال خسارتی بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد دلار جهت دولت های دنیا ایجاد می کند. کشورهایی مانند چین (با درآمد متوسط) بیشترین بار خسارت از این سیلاب ها را به دوش می کشند. کشورهای ثروتمند نیز به علت سیاست های دفاعی دربرابر سیل، کمترین خسارت را مجبور خواهند شد.

افزایش 1/5 درجه سانتی گرادی دما تا ۲۱۰۰ میلادی باعث می شود به طور میانگین سطح دریا 0/52 متر زیاد کردن یابد. ولی اگر زیاد کردن دما بیش از دو درجه سانتی گراد باشد، میانگین زیاد کردن سطح دریا 0/86 متر یا حتی 1/8 متر خواهد بود.

اگر روند گرمایش متوقف نشود، خسارات مربوط به سیلاب ها به ۱۴ هزار میلیارد دلار در سال می رسد . چنین رقمی معادل 2/8 درصد تولید ناخالص دنیا در ۲۱۰۰ است.

سرعت گرمایش کشور عزیزمان ایران زیاد از میانگین جهانی

آمارهای رسمی در بهار سال ۹۷ نشان می دهد درجه هوا در تمامی استان های کشور گرم تر از میانگین بلند مدت بود و میانگین دما در تمامی استان ها در مقایسه با میانگین بلند مدت ۰.۸ درجه سلسیوس گرم تر بود.

صادق ضیاییان، رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی از زیاد کردن ۰.۸ درجه ای دما در بهار امسال نسبت به میانگین بلندمدت خبر داد و گفت: در فصل بهار در هیچ استانی کم کردن دما ثبت نشد.

وی شرایط دمایی کشور را طی بهار امسال تشریح کرد و افزود: میانگین دمای بلندمدت کشور در فصل بهار ۲۰.۳ درجه سلسیوس بود بنابراین امسال در فصل بهار میانگین دمای کشور نسبت به مدت مشابه در بلندمدت ۰.۸ درجه سلسیوس زیاد کردن داشت.

به گفته وی، در بهار امسال هیچ استانی نداشتیم که نسبت به میانگین بلندمدت خود کم کردن دما داشته باشد. با این وجود استان های مرکزی، همدان و پایتخت کشور عزیزمان ایران طی سه ماه گذشته کمترین زیاد کردن دما را در بین سایر استان ها تجربه کردند. در بهار امسال دمای سیستان و بلوچستان ۱.۳ درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت این استان زیاد کردن داشته همچنین در فصل بهار هر سه استان بوشهر، کرمان و خوزستان ۱.۲ درجه سلسیوس نسبت به بلندمدت خود زیاد کردن دما را ثبت کردند.

آزیتا امیری، کارشناس هواشناسی کاربردی با اشاره به این که واژه نوسانات اقلیمی جهت گونه ای از تغییرات مناسب تر است ولی آن چه امروزه گرفتار آن شده است ایم گرمای جهانی نام دارد خاطرنشان کرد: بر اساس شواهد دریای خزر از میلیون ها سال پیش تا به امروز بارها در نوسان بوده و پرآب و کم آب شده است است.

وی با یادآوری این که گرمایش جهانی ابتدا میانگین دما را اوج برده و موجب جا به جایی در کمربندهای فشار باد می شود، تصریح کرد: این جابه جایی ها موجب عوض کردن در الگوهای توزیع مکانی و زمانی بارش شده است و اکوسیستم های کشاورزی و طبیعی را تحت تاثیر قرار می دهد و هر چقدر میانگین دمای کره زمین اوج برود، مخاطرات زمین زیاد کردن می یابد.

وی با بیان این که مردم در خاورمیانه به زودی تحت تاثیر کم آبی قرار می گیرند، گفت: طبق استاندارد بین الملل هیچ کشوری حق ندارد بیش از 40 درصد از منابع آبی براشت کند، ولی این برداشت جهت کشور کشور عزیزمان ایران بیش از 60 درصد است.

وی افزود: در 50 سال اخیر میانگین دمای کشور در هر 10 سال 4 درجه زیاد کردن داشته به طوری که در روزهای زمستان اکثر مواقع شاهد هوایی گرم بوده ایم.در طی این مدت اختلاف دمای شب روز دو درجه کمتر شده است هست. این امر بر زندگی انواع گونه های گیاهی و زیست محیطی اثر گذارده و با زیاد کردن ساعات آفتابی، میزان ابرناکی کم شده است هست. در 5 دهه گذشته بارندگی 11 میلیمتر و تبخیر و تعرق 54 میلیمتر زیاد کردن داشته است.

این کارشناس هواشناسی کاربردی تصریح کرد: مدل های هواشناسی نشان می دهد تا سال 2039 با رشد دما و عوض کردن در الگوهای بارش رو به رو خواهیم بود به طوری که بارندگی ها به بارش های سیل آسا تبدیل می شود. همچنین الگوها نشان می دهد به تدریج تا سال 2080 شمال کشور با کم کردن شدید مساحت رو به رو می شود.

سیناپرس

واژه های کلیدی: افزایش | استانی | استاندارد | گرمایش زمین | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz